Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


55.1 Chọn câu đúng.A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ.B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.D. Chiếc bút màu...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Những loại gấm óng ánh hai màu có đặc tính là b. Ban đêm, nhìn các vật...
 Hỡi cô tác nước bên đàngSao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?(Ca dao)a. Lúc nào thì ánh trăng màu vàng (vào chập tối hay vào đêm khuya )?b. Tại sao trong nước lại có ánh trăng?Trả lời:a)   Lúc chập...
Hãy giải thích tại sao nước biển đựng trong một cái cốc thì không có màu xanh mà biển lại có màu xanh?Gợi ý: Đề giải thích, hãy làm thí nghiệm như sau.Lấy hai cốc giống nhau, có thành và...
55.5 Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ chắc chắn không phải là chiếc áo màu:A. trắngB. đỏ.C. hồng.D. tím.55.6 Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Ta nhìn thấy một vật có màu nào thì có b. Màu sắc của các vật mà...
Hãy ghép mỗi phần  a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Các vật không phát sáng thì không phải là các b. Khả năng tán xạ ánh sáng màu...