Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


- Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.- Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.- Vật màu nào thì tán xạ mạnh...
Đề bàiĐặt các vật dưới ánh sáng trắng.+ Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta?+ Nếu thấy vật màu đen thì sao?Lời...
Đề bàiNhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng màu đỏ.Lời giải chi tiếtDưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn có màu đỏ. Vậy...
Đề bàiNhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng xanh lục.Lời giải chi tiếtDưới ánh sang xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy...
Đề bàiBan ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao?Lời giải chi tiếtBan ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh...
Đề bàiĐặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại...
Đề bàiTại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh...?Lời giải chi tiếtTrong chùm sáng...