Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit


1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniacHiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm.Giải thích: Trong phản ứng này glucozơ bị oxi hóa thành axit gluconic \(C_6H_{12}O_7\).PTHH: \(C_6H_{12}O_6 + Ag_2O → C_6H_{12}O_7 +...