Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


Bài 1. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?A. Than đá                              B. Xăng, dầuC. Khí butan (gaz)...
Bài 2. Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây?A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz.B. Thu khí...
Bài 3. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là:A. Năng lượng mặt trời                                          B. Năng lượng thủy điệnC. Năng...
Bài 4. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng của nhân loại trong hiện tại và tương lai như thế nào?GiảiHóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng...
Bài 5. Hãy kể 3 thí dụ về 3 loại vật liệu hóa học được dùng  trong đời sống và sản xuất.Giải- Vật liệu quang điện tử có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao được dùng trong sinh học,...
Bài 6. Nhiều loại sản phẩm hóa học được sản xuất từ muối ăn trong nước biển, như: HCl, nước Gia-ven, NaOH, Na2CO3.a) Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn các quá trình sản xuất đó.b) Tính khối...
Bài 7. Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac).Giải:+ Điều chế nhựa phenol - fomanđehit \(\eqalign{ &...