Bài 56: Khu vực Bắc Âu


Quan sát hình 56.1 - Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu, tr. 168 SGK và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành bảng sau:Trả lời:
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Kết hợp với câu 1, hãy trình bày về nước Na Uy.Trả lời:- Na uy là một quốc gia thuộc Bắc Âu.- Bờ biển Na uy nổi bật với địa hình với dạng fio; - Địa...
Dựa vào SGK và bài giảng của thầy cô giáo, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây:Trả lời: