Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9


Đề bàiHãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học.a) Dung dịch \(H_2SO_4\) và dung dịch \(CuSO_4\).b) Dung dịch HCl và dung dịch \(FeCl_2\).c) Bột đá vôi \(CaCO_3\) và Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).Phương pháp...
Đề bàiCó các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\). Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.Lời giải chi tiết \(2Fe + 3Cl_2 → 2FeCl_3\)\( FeCl_3 + 3NaOH → Fe(OH)_3 + 3NaCl\)\(2Fe{\left(...
Đề bàiCó muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.Lời giải chi tiết 
Đề bàiCó các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\).Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.Lời giải chi tiếtCho quỳ tím ẩm lần lượt vào các...
Đề bàiCho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó cho phần chất rắn tác dụng với...
Đề bàiNhững chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?a) Metan, etilen, axetilen, bezen.b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.d) Etyl axetat, chất béo.Lời giải chi tiếtNhững chất có điểm chung sau:a) Đều là Hiđrocacbon.b) Đều...
Đề bàiDựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ.b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.Lời giải chi tiếtNgười ta sắp xếp các chất vào cùng một nhóm vì:a) Đều...
Đề bàiHoàn thành sơ đồ phản ứng:Tinh bột \(\xrightarrow{{(1)}}\)  Glucozơ \(\xrightarrow{{(2)}}\)  Rượu etylic   \(\xrightarrow{{(3)}}\)Axit axetic  \(\xrightarrow{{(4)}}\) Etyl axetat \(\xrightarrow{{(5)}}\) Rượu etylicLời giải chi tiết
Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.d) Etilen, axetilen, benzen đều không...
Đề bàiNêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:a) \(CH_4, C_2H_4, CO_2\).b) \(C_2H_5OH, CH_3COOC_2H_5, CH_3COOH\).c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Dùng dd nước brom để nhận ra C2H4, sau đó...
Đề bàiĐốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiĐốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.Phương pháp...