Bài 56. Tác dụng của ánh sáng


Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.B. Kê bàn học sinh cạnh cửa sổ cho sáng.C. Phơi thóc ngoài sân...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Ánh sáng chiếu vào màng lưới của mắt sẽ gây ra cảm giác sáng. b. Ánh sáng...
Hãy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu chở dầu phải sơn các màu sáng như như bạc, màu trắng, màu vàng,…Trả lời:Các bình chứa xăng, dầu, các toa tàu chở...
Ta đã sử dụng những tác dụng nào của ánh sáng trong những công việc sau đây?a. Phơi lạc ra nắng cho đỡ mốc.b. Mở tivi hoạt động bằng cái điều khiển từ xa. Biết rằng khi bấm cái điều...
56.5 Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?A. Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học.B. Tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện.C. Tác dụng sinh học và tác dụng quang...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Khi ánh sáng Mặt trời chiếu vào một vật thì nó sẽ làm nóng vật đó...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Trong các tác dụng của ánh sáng thì b. Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì...
Trò chơi ô chữ thứ nhấtHàng 1. Thấu kính có khả năng cho ảnh thật của ngọn nến.Hàng 2. Dụng cụ dùng để quan sát các vật nhỏ.Hàng 3. Điểm trên thấu kính mà tia sáng qua đó sẽ truyền...
Trò chơi ô chữ thứ haiHàng 1. Thứ ánh sáng khi trộn với hai ánh sáng lục và lam sẽ cho ánh sáng trắng.Hàng 2. Tên gọi khác của năng lượng ánh sáng.Hàng 3. Ánh sáng được tạo ra khi...