Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện


I. CHUẨN BỊ Chuẩn bị Giấy khổ A4, Bút chì thước kẻ, tẩy II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH1. Phân tích mạch điện2. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điệnBước 1: Phân tích các phần tử của mạch điện.-   Mạch điện có bao...