Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp


I - Tuyến yênTuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian). Đây là một tuyến quan trọng giữ vai trò chủ đạo hoạt...
Đề bàiHãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn dân dùng muối iốt”Lời giải chi tiếtKhi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường...
Đề bàiLập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau:Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiếtSTTTuyến nội tiếtVị tríVai trò     Lời giải chi tiết  STTTuyến nội tiếtVị tríVai trò 1TuyếnyênỞ nền sọ...
Đề bàiPhân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.Lời giải chi tiếtPhân biệt bệnh  Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt. Bệnh BazơđôBệnh biếu cổ do thiếu iốt Do tuyến giáp hoạt (lộng mạnh tiết nhiều hooc-môn...