Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội


Bài 1. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người?A. Penixilin, amoxilin                    B. Vitamin C, glucozơ.C. Seduxen, moocphin                  D. Thuốc cảm pamin, paradol.Giải:Chọn C.
Bài 2. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?A.Dùng fomon, nước đá                                B.Dùng phân đạm, nước đáC.Dùng nước đá và nước đá khô                  D.Dùng nước đá khô, fomon.Giải : Chọn C
Bài 3. Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng,… có tác dụng giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất cây trồng nhưng lại có tác dụng phụ gây ra những bệnh hiểm nghèo cho con người....
Bài 4. Hãy lấy dẫn chứng, chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực.Giải :Để giải quyết vấn đề lương thực, hóa học đã có những...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.Giải :+ Tơ visco điều chế từ xenlulozơ.+ Tơ enang (nilon 7).+ Tơ capron (nilon 6).
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.Có thể điều chế ancol etylic bằng 2 cách sau :- Cho khí etilen (lấy từ khí crăking dầu mỏ)...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :                        \(CuS \to CuO \to CuS{O_4}\)a) Hãy viết phương trình hóa học của...