Bài 57: Khu vực tây và trung Âu


Hoàn thành sơ đồ: Khí hậu Tây và Trung ÂuTrả lời:
Hãy nối các ô chữ và điền nội dung vào các ô còn trống để được sơ đồ về mối quan hệ giữa địa hình và sự phát triển kinh tế ở các miền thuộc Tây và Trung Âu.Trả lời:
Dựa vào SGK, kết hợp với quan sát hình 57.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu, tr. 172 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây.Trả lời: