Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng


Đề bàiHãy cho biết khái niệm về chuỗi thức ăn và bậc dinh dưỡng. Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtChuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã, trong đó loài này ăn...
Đề bàiTrong thiên nhiên có mấy loại chuỗi thức ăn cơ bản? Chuỗi nào là hệ quả của chuỗi nào?Lời giải chi tiếtTrong thiên nhiên có 2 chuỗi thức ăn cơ bản: chuỗi thức ăn thực vật được khởi đầu...
Đề bàiHãy giải thích tại sao tháp sinh khối của thuỷ sinh vật trong tầng nước lại có dạng khác thường? Trong trường hợp nào tháp số lượng bị đảo ngược?Lời giải chi tiếtTrong tầng nước, tảo có kích thước...
Đề bàiCho biết, khi đi từ vùng cực đến vùng nhiệt đới thì lưới thức ăn phức tạp hơn hay đơn giản hơn? Hãy giải thích.Lời giải chi tiếtKhi đi từ vùng cực đến vùng nhiệt đới thì lưới thức...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Mối quan hệ giữa tò vò và nhện được mô tả trong câu ca dao “Tò vò mà nuôi con nhện, về sau nó lớn nó quyện nhau đi; tò vò ngồi...