Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện


I. CHUẨN BỊ Dụng cụ: thước kẻ.Vật liệu: Giấy trắng khổ A4, bút chì II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điệnPhân tích sơ đồ nguyên lí theo các nội dung câu hỏi sau: + Sơ...