Bài 57 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao


  Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm:x2 + (m - 2)x - 2m + 3 = 0Đáp ánPhương trình có nghiệm khi và chỉ khi:Δ = (m – 2)2 – 4(-2m + 3) ≥ 0 ⇔ m2 + 4m – 8 ≥ 0Xét dấu...

  Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm:

  x2 + (m – 2)x – 2m + 3 = 0

  Đáp án

  Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

  Δ = (m – 2)2 – 4(-2m + 3) ≥ 0 ⇔ m2 + 4m – 8 ≥ 0

  Xét dấu Δ:

  Bài 57 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Ta thấy:

  \(\Delta \ge 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  m \le – 2 – 2\sqrt 3 \hfill \cr
  m \ge – 2 + 2\sqrt 3 \hfill \cr} \right.\)

  BaitapSachgiaokhoa.com