Bài 57 Trang 192 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 57.Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình \(x - {y^2} = 0\) và các đường thẳng \(y = 2,x = 0\). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A.a) Quanh trục hoành;                   ...

  Bài 57.Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình \(x – {y^2} = 0\) và các đường thẳng \(y = 2,x = 0\). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A.

  a) Quanh trục hoành;                         b) quanh trục tung

  Giải

  Bài 57 Trang 192 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  a) Hoành độ giao điểm của đường cong \(y=\sqrt x\) và \(y=2\) là:

  \(\sqrt x=2\Rightarrow x=4\)

  Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A quanh \(Ox\) là:

  \(V = \pi \int\limits_0^4 {\left( {{2^2} – x} \right)} dx = \left. {\pi \left( {4x – {{{x^2}} \over 2}} \right)} \right|_0^4 = 8\pi \)

  b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A quanh \(Oy\) là:

  \(V = \pi \int\limits_0^2 {{y^4}dy}  = \left. {{\pi  \over 5}{y^5}} \right|_0^2 = {{32\pi } \over 5}\)