Bài 58: Diễn thế sinh thái


Đề bàiHãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái.Lời giải chi tiếtDiễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt...
Đề bàiNhững nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?Lời giải chi tiếtCó 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:-       Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng...
Đề bàiCó mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng.Lời giải chi tiếtCó hai dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.-      Diễn thế nguyên sinh:...
Đề bàiCâu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.B. Số lượng...