Bài 58: Khu vực Nam Âu


Quan sát hình 58.1 -Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu, tr. 175 SGK:a) Hãy ghi tên các bán đảo, tên các dãy núi chính của khu vực Nam Âu vào bảng sau b) Nêu nhận xét chung về địa...
Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:Qua sơ đồ trên, hãy nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở khu vực Nam ÂuTrả lời:những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở...
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Trình bày ngành kinh tế nông nghiệp ở Nam ÂuTrả lời:Hoạt động sản xuẩ nông nghiệp ở Nam Âu gồm 2 hoạt động chính:- Về trồng trọt:+ Vùng được tưới: thâm canh lúa, ngô, rau,...
Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời: