Bài 58: Tuyến sinh dục


Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài sản sinh ra các tế bào sinh dục (sẽ học ở bài 60 và 61), còn tiết ra các hoocmôn...
Đề bàiDựa vào hình 58-1, 58-2 để hoàn chỉnh thông tin sau:Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn................ do tuyến yên tiết ra, làm cho các................ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết...
Đề bàiQuan sát hình 58-3 và hoàn chỉnh các thông tin dưới đây:ở các em gái, khoảng 10-11 tuổi, hai buồng trứng bắt đầu hoạt động. Dưới tác dụng của kích thích tố buồng trứng do.......(1)........ tiết ra, các tế...
Đề bài Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.Lời giải chi tiếtTinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng sinh sản tinh trùng và trứng, còn thực hiện chức năng của các tuyến nội tiết.Các tế...
Đề bàiNguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ (trong tuổi vị thành niên) là gì? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý?Lời giải...