Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời


Bài 1. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?A. 1600 km.B. 3200 km.C. 6400 km.D. 12756 km.GiảiChọn đáp án D. 12 756 km.
Bài 2. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảngA. 15. 105 km.B. 15. 107 km.C. 15. 108 km.D. 15. 109 km.GiảiChọn đáp án B. 15. 107 km.