Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng


Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?A. Làm tăng thể tích vật khác.        B. Làm nóng một vật khác.C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển...
Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp? Cho ví dụ.Trả lời:Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là,...
Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi của năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?Trả lời:Quang...
Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể…) cần phải có năng lượng. Năng lượng đó do đâu mà có và đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?Trả lời:Thức ăn vào cơ thể xảy...
59.5 Nhìn bằng mắt thường ta thấy vật có cơ năng có biểu hiện gì?A. Đứng yên.B. Chuyển động.C. Phát sáng.D. Đổi màu.59.6 Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?A....