Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động


I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiếtCác tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kim hãm cũng...
Đề bàiHãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?Lời giải chi tiếtCác tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hormone tiết ra từ tuyến yên là:- Buồng trứng, tinh...
Đề bàiTrình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.Lời giải chi tiếtSự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay...
Đề bàiNêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết..Lời giải chi tiếtCác hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động...