Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion …


Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơLời giải:- Dụng cụ:   + Mặt kính đồng hồ.   + Ống hút nhỏ giọt.   + Bộ giá ống nghiệm.- Hóa chất:   + Dung dịch HCl 0,1M.   + Giấy chỉ thị pH.   + Dung dịch \(NH_4Cl\) 0,1M.   +...