Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay


Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?Hướng dẫn trả lờiHình trụ được tạo thành:Khi...
Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? Hướng dẫn trả lờiHình nón được tạo...
Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì? Hướng dẫn trả lờiHình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình...