Bài 6. Biểu mẫu


Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫuTrả lời:Sự khác nhau giữa chế độ biểumẫu và chế độ thiết kế:- Chế độ biểu mẫu: có thể xem, sửa, thêm...
Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩTrả lời:Thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ:Bước 1: Nháy đúp Create form by using wizard;Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard;- Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi)...
Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinhTrả lời:Các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh:Bước 1: Có thể dùng thuật sĩ trước, thứ...