Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX


Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các "Ông vua công nghiệp"?Hướng dẫn giải:Kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc => hình thành các tổ chức độc quyền là những tơrớt, đứng đầu là những ông vua công...
Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?Hướng dẫn giải:Về kinh tế: Trước năm 1870, tư bản Mĩ đứng thứ tư thế giới. Từ năm 1870 trở đi, công nghiệp Mĩ...
Quan sát hình 32: Tranh đương thời nói về quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ, ta thấy:- Con rắn khổng lồ: tượng trưng cho các tổ chức độc quyền.- Người phụ nữ: tượng trưng cho người...
Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa?Hướng dẫn giải:Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa vì do kinh tế các nước phát triển dựa trên sự bóc lột sức lao động của...
- Thuộc địa của Anh: Niu Di-lân, O-xtrat-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa,...- Thuộc địa của Pháp: An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ma-đa-ga-xoa, Việt Nam,...- Thuộc địa của Đức: Đông và Tây Phi.- Thuộc địa của Mĩ: Phi-lip-pin.
Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với các đế quốc "trẻ" (Đức, Mĩ)?Hướng dẫn giải:Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với MT, Đức, Mĩ, Đức vươn...
Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?Hướng dẫn giải:Mâu thuẫn đó là làm cho các nước đế quốc thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến, xâm lược, tích...
1. AnhTừ vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, cuối thế kỉ XIX công nghiệp Anh phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức. Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, xuống hàng thứ...
1. Sự hình thành các tổ chức độc quyềnSản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ làm xuất hiện việc cạnh tranh gay gắt, tập trung sản xuất và tư bản. Các công ti độc quyền lớn hình thành, chi...
Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?Hướng dẫn giải:Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm. hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở...
Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa?Hướng dẫn giải:Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát...
Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?Hướng dẫn giải:Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.
Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?Hướng dẫn giải:Đặc điểm của đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến" Chủ nghĩa đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến" vì...
Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?Hướng dẫn giải:Về kinh tế: Trước năm 1870, com2 nghiệp Đức đứng hàng thứ ba thế giới (sau Anh. Pháp), nhưng từ khi hoàn...
Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"?Hướng dẫn giải:Chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi" vì phần lớn tư bản được đầu tư cho các...
Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?Hướng dẫn giải:Về kinh tế: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ năm 1870 trở...
Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, ĐỨc, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó?Hướng dẫn giải:Các nước Anh, Pháp,...