Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Mĩ,Đức Cuối thế kỉ XIX- Đầu Thế kỉ XX


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Đặc điểm kinh tế, chính trị nổi bật của nước Anh cuối thế kỉ thứ XIX - đầu thế kỉ XX là:mất dần vị trí số 1 thế...
Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp.Câu 1. Về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XXHướng dẫn làm bài:Nối 1- A,C,E ; 2- B,D,GCâu 2. Về đặc điểm...
Hãy trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế,chính trị của nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.* Nước Anh:- Về kinh tế:- Về chính trị: * Nước Pháp: -Về kinh tế: -về chính...
Em hãy điền vào bảng sau đây tên 4 nước dẫn đầu thế giới về kinh tế ở thời điểm giữa và cuối thế kỉ XIX.Thời gian \ Vị tríThứ nhất(1)Thứ hai(2)Thứ ba(3)Thứ tư(4)Giữa thế kỉ XIX    Cuối thế kỉ XIX    Hướng...
Giải thích đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Hướng dẫn làm bài:- Đế quốc Anh: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc...