Bài 6. Các nước Châu Phi


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Châu Phi nổ ra sớm nhất ởBắc PhiNam PhiĐông PhiTrung PhiCâu 2. Nước cộng Hoà...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Bắc Phi là nơi có tình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong lục địa Châu Phi2. [ ] Ai...
Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợpA B1. Cuộc binh biến của sĩ quan yêu nước Ai Cập (7-1952) a, Lật đổ chế độ quân chủ và đưa đến sự thành lập nước cộng...
Điền nội dung sự kiện lịch sử phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi cho phù hợp với thời gian trong bảng sau.Thời GianNội dung sự kiệnNăm 1952 Năm 1953 Năm 1960 Năm 1961 Năm 1962 Năm 1993 Năm 1994 Năm 1996 Hướng dẫn làm bài:Thời...
Hiện nay, các nước Châu Phi đang phải đối mặt với những khó khăn nào trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội?Hướng dẫn làm bài:Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất...
Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn nào?Hướng dẫn làm bài:- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân...