Bài 6. Các nước châu Phi


Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất là ở vùng Bắc...
Cộng hoà Nam Phi nằm ở cực Nam châu Phi (diện tích: 1.2 triệu km2, dân số: 43,6 triệu người (2002), trong đó 75.2% là người da đen, 13,6% - người da trắng, 2% - người da màu). Năm 1662,...
Đề bàiHiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 26, 27 để trả...
Đề bàiCuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiHãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 26,...