Bài 6: Câu lệnh điều kiện


Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?Lời giải:- Nếu em bị ốm thì em sẽ không tập thể dục buổi sángĐiều kiện: Em bị ốmHoạt động: em sẽ không tập...
Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay saia) 123 là số chia hết cho 3b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn \({c^2} = {a^2} + {b^2}\) thì...
Hai người bạn cùng chơi trò đoán số. Một người nghĩ trong đầu một số tự nhiên nhỏ hơn 10. Người kia đoán xem bạn đã nghĩ số gì. Nếu đoán đúng, người đoán sẽ được cộng thêm 1 điểm,...
Một trò chơi máy tính rất hứng thú đối với các em nhỏ là hứng trứng. Một quả trứng rơi từ một vị trí ngẫu nhiên trên cao. Người chơi dùng các phím mũi tên ->  hoặc  hoặc <-) thì...
Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?a) if x:=7 then a=b;b) if x>5; then a:=b; c) if x>5 then a:=b; m:=n; d) if x>5 then a:=b; else m:=n;Lời giải:a) Sai (thừa dấu hai chấm);b) Sai (thừa...
Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;b) if X > 10 then X:=X+1;Lời giải:a) Vì 45 chia hết...