Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế  kỉ XX, kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa làA. đế quốc Mĩ....
BÀI TẬP 2: Trình bày những nét nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Trả lời:Quan hệ quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX:- Chủ nghĩa tư bản phát...
BÀI TẬP 3: Trình bày diễn biến chính giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất theo các mốc thời gian sau:gian sau:-Ngày 28-7-1914:-Đầu tháng 8-1914:- Năm 1915:Trả lời:- Ngày 28-7-1914: Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi.- Đầu tháng 8-1914:...
 BÀI TẬP 4: Lập niên biểu những sự kiện chính trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất(1916 -1918).Thời gianSự kiện      Trả lời:Thời gianSự kiện4.8.1914Bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất1914- 1918 Giai đoạn thứ nhất. Đức đánh Pháp...
BÀI TẬP 5: Theo em, nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giói thứ nhất là gì? Vì sao?Trả lời:*Nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất là:-Tháng 2 1917 cuộc...
BÀI TẬP 6: Điền tiếp vào chỗ chấm (...) những thông tin vế hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra.- Số người bị lôi cuổn vào chiến tranh:...............................               ,- Số người chết:...............................................- Số...
BÀI TẬP 7: Hãy cho biết những thay đổi của bản đồ châu Âu trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời:Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận đã họp Hội nghị hòa bình ở...
BÀI TẬP 8: Em hãy cho biết nước nào được hưởng lợi nhiều nhất sau chiến tranh? Vì sao?Trả lời:- Mĩ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến, các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mĩ,...
BÀI TẬP 9: Nêu cảm nghĩ của em vế cuộc Chiến tranh thế giới thú nhất (1914 - 1918).Trả lời:- Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh:Chiến tranh là mâu thuẫn của sự phát triển của các chủ nghĩa đế...