Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


Đề bàiChiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 36 để trả lời.Lời giải chi tiết* Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ...
Đề bàiNét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 34, 35 để suy luận,...
Đề bàiHãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để phân tích, đánh giá. Lời giải chi tiết- Mục đích tham chiến của các nước đế...
Đề bàiLập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để trả lời.Lời giải chi tiết*Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh...
I. Nguyên nhân của chiến tranhSự phát triển không đều về kinh tế của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên...
II. Diễn biến của chiến tranh1.Giai đoạn thứ nhất (1914-1916)Ngày 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3-8 tuyên chiến với Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc đã...
III. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhấtChiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại: khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói...
Đề bàiNguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử trang 30 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Nguyên...
Đề bàiTrình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 33, 34 để trả lời.Lời giải chi tiếtChiến sự chiến tranh thế giới...