Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản


Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp? GỢI Ý LÀM BÀI-  Quyền tự do...
Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. GỢI Ý LÀM BÀI-   Ông A mất xe máy và khẩn...
Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao? GỢI Ý LÀM BÀI-  Không phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người.-  Vì:+ Không một ai, dù ở...
Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?GỢI Ý LÀM BÀI1.  Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,...
Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? GỢI Ý LÀM BÀIQuyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi...
Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínGỢI Ý LÀM BÀIVí dụ: Năm 2014, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ...
Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào.GỢI Ý LÀM BÀI-   Thực hiện quyền tự do ngôn luận trong nhà trường, lớp học bằng cách trực...
Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. GỢI Ý LÀM BÀI -    Nhà nước xây dựng và...
Do có chuyện hiểu lầm nhau nên H và T đã cãi nhau to tiếng và xô xát nhẹ. Khi đó có mấy người cùng thôn đã tới xem và chia thành hai phe cổ vũ cho hai bên. Ông...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:a.   Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắtb.  Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:a.  Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng...
Đánh dấu × vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây: GỢI Ý LÀM BÀI