BÀI 6. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI


Bằng kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau: Đặc điểm chưng của địa hình nước taBiểu hiện      Trả lời: Đặc điểm chung của địa hình nước taBiểu hiệnĐịa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi...
Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau:Tiêu chí Vùng núi Đông BắcVùng núi Tây BắcGiống nhau Khác nhauPhạm vi  Độ cao  Hướng địa hình  Trả lời:Tiêu chíVùng núi...
Hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.Tiêu chíĐặc điểm địa hình vùng núiTrường Sơn BắcTrường Sơn NamPhạm vi      Độ cao      Hướng địa hình      Độnghiêng          Trả lời: Tiêu chíĐặc điểm...