Bài 6. Đất và rừng


Hoàn thành bảng sau:Loại đấtPhân bốĐặc điểmPhe-ra-lít  Màu đỏ hoặc đỏ vàng Phù sa Đồng bằng  Trả lờiLoại đấtPhân bốĐặc điểmPhe-ra-lítMiền núi- Màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn.- Nếu hình thành trên đá badan thì tơi xốp, phì nhiêu.Phù sa Đồng bằng - Màu...
Chọn những ý trong các ô chữ chỉ đặc điểm của rừng rồi nối với mỗi vòng tròn ở bên cạnh sao cho phù hợp.Trả lời:
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhấtVai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất là:☐ Điều hòa khí hậu.☐ Che phủ đất.☐ Hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột☐ Cho ta nhiều...
Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí? Trả lờiChúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí vì:- Rừng có...