Bài 6. Đất và rừng


Quan sát tranh ảnh và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy so sánh sự khác nhau giữa rừng rậm nhiệt đới với rừng ngập mặn (về môi trường sống và đặc điểm cây trong rừng).GỢI Ý LÀM BÀISự khác...
Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặnGỢI Ý LÀM BÀIVùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn là:– Phân bố rừng rậm nhiệt đới: Vùng...
Hoàn thành bảng sau vào vở:GỢI Ý LÀM BÀI– Đất phe-ra-lít:+ Phân bố: Vùng núi.+ Đặc điểm: Có màu đỏ vàng thường nghèo mùn, nếu được hình thành trên đá ba dan thì phì nhiêu hơn.  – Đất phù sa:...
Nêu một số đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.GỢI Ý LÀM BÀI+ Rừng rậm nhiệt đới: Phân bố chủ yếu vùng đồi núi. Môi trường sống nóng ẩm, mưa nhiều, cây trong rừng nhiều tầng...
Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.GỢI Ý LÀM BÀIMột số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân như cho nhiều sản vật (nhất là gỗ), điều hòa...