Bài 6. Đối xứng trục


Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng? Giải:
Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu khẳng địnhĐúngSaia. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân   b. Tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân      Giải Câu khẳng địnhĐúngSaia. Tam giác có một trục...
Chứng minh rằng giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên trục đối xứng của hình thang cân.Giải:                                       ...
Cho góc nhọn xOy, điểm A nằm trong góc đó. Dựng điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.Giải:                  ...
Hãy nối mỗi cột của ô bên trái với một ô của cột bên phải để được khẳng định đúng.  1. Trục đối xứng của tam giác ABC (AB = BC) làA. đường trung trực của AB.2. Trục đối xứng của...
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng...
Cho tam giác ABC có\(\widehat A = {70^0}\), điểm M thuộc cạnh BC. Vẽ điểm D đối xứng với M qua AB, vẽ điểm E đối xứng với M qua AC.a. Chứng minh rằng AD = AEb. Tính số đo...
Cho tam giác nhọn ABC có\(\widehat A = {60^0}\), trực tâm H. Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC.a. Chứng minh ∆ BHC = ∆ BMC.b. Tính \(\widehat {BMC}\)Giải:                          ...
Cho hình thang vuông ABCD\(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\). Gọi điểm H la điểm đối xứng với B qua AD, I là giao điểm của CH và AD. Chứng minh rằng \(\widehat {AIB} = \widehat {DIC}\)Giải:...
Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy (AB không vuông góc với xy). Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua xy, C là giao điểm của A’B và...
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Trên cạnh AB lấy điểm I, trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AI = AK. Chứng minh rằng điểm I đối xứng với điểm K qua  AH.Giải:  ...
Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA (hình cái diều). Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm C qua đường thẳng BD.Giải:                          ...
Tam giác ABC có AB < AC. Gọi d là đường trung trực của BC. Vẽ điểm K đối xứng với điểm A qua đường thẳng d.a. Tìm các đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng AB qua d, đối...
Cho tam giác ABC. Điểm M nằm trên đường phân giác của góc ngoài đỉnh C (M khác C). Chứng minh rằng AC + CB < AM + MB.Giải:                      ...