Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử


Đề bàiEm hãy chọn những chất cho sẵn để điền vào chỗ trống những câu sau đây:1..............................là thành phần chính của than.2. Trang sức đắt tiền được làm từ............................3. Dây điện thường được làm từ ……….. được bọc một lớp...
Đề bàiQuan sát mô hình tượng trưng các mẫu chất hình 1.25 và hoàn thành bảng sau: Đơn chấtNguyên tố hóa họcSố lượng nguyên tốKim loại đồng  Khí oxi  Khí hiđro  Than chì   Lời giải chi tiết Đơn chấtNguyên tố hóa họcSố lượng nguyên tố...
Đề bàiQuan sát các hình 1.26 và hoàn thành bảng sau:  Hợp chấtNguyên tố hóa họctạo thànhSố lượng nguyên tốMuối ăn  Nước  Khí cacbonic  Cồn   Lời giải chi tiết Hợp chấtNguyên tố hóa họctạo thànhSố lượng nguyên tố Muối ănNa và Cl2 NướcH và O2...
Đề bàiQuan sát hình 1.25, ta nhận thấy khí hiđro có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử H liên kết với nhau. Tương tự em hãy hoàn thành bảng sau:ChấtHạt hợp thành gồmKhí oxi………………………liên kết với nhauKim loại đồng……………………………Khí...
Đề bàiEm hãy hoàn thành sơ đồ phân loại chất theo bảng tóm tắt sau: Lời giải chi tiết
Đề bàiMô hình phân tử nào của đơn chất? Lời giải chi tiếtMô hình đơn chất là b
Đề bàiMô hình phân tử nào của hợp chất? Lời giải chi tiếtMô hình phân tử của hơp chất là: c, d.
Đề bàiDựa vào hình 1.25 và 1.26, hãy hoàn thành sơ đồ so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phân tử oxi và phân tử nước. Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào hình bên, hãy cho biết phát biểu sau đây là đúng. Nước và amoniac:  A. Đều là đơn chấtB. Đều chứa nguyên tử hiđroC. Đều chứa những nguyên tử cùng loại.D. Đều có 3 nguyên tử trong phân...
Đề bàiHãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất sau:a) Khí ozon tạo nêm từ nguyên tố oxi.b) Khí sunfurơ tạo nên từ nguyên tố lưu huỳnh và oxi.c) Brom lỏng do...
Đề bàiTính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn:a) oxit sắt từ ( 3Fe và 4 O)b) đồng sunfat ( 1 Cu,...