Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Đơn chất: là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.2. Hợp chất: là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.3. Phân tử: là những hạt gồm một...
Đề bàiHãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tử hoặc cụm từ thích hợp:“Chất được phân chia thành hai loại lớn là… và… Đơn chất được tạo nên tử một…, còn… được tạo...
Đề bàia) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại.b) Khí nitơ, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào?Biết rằng hai khí này là đơn chất...
Đề bàiTrong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:a) Khí amoniac tạo nên từ N và H.b) Photpho đỏ tạo nên từ P.c) Axit clohidric tạo nên...
Đề bàia) Phân tử là gì?b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất. Lấy thí dụ minh họa.Lời giải chi tiếta) Phân tử là hạt...
Đề bàiLời giải chi tiết"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau,...
Đề bàiTính phân tử khối của:a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4 H.c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1 N và 3...
Đề bàiHãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem ở bài 6).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiDựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng.b) Một mililít nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm...