Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


Đề bàiMô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.Lời giải chi tiết4 dạng đột biến cấu trúc NST:-     Mất đoạn: Một đoạn NST đứt ra rồi mất đi.-     Lặp đoạn: Một, hai hoặc nhiều đoạn của...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?A. Do phóng xạ tự nhiên.B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân huỷ các chất đồng vị phóng xạ.C....
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?A. Gây chết hoặc giảm sức sống.B. Tăng trưởng sức đề kháng của cơ thể.C. Không ảnh hưởng gì...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?A.  Đảo đoạn NST.                            B. Mất đoạn NST.                             C. Lặp đoạn NST.D. Chuyển đoạn tương hỗ và...