Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Đề bàiTại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội? Lời giải chi tiếtBởi vì sự tăng giảm số lượng của một hay một vài cặp NST một...
Đề bàiNêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng.Lời giải chi tiếtỞ sinh vật lưỡng bội, đột biến lệch bội thường có dạng chính như thể không (2n – 2);...
Đề bàiPhân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?Lời giải chi tiếtCó 2 dạng đa bội là dị đa bội và tự đa bội+ Tự đa bội ( đa bội cùng nguồn)...
Đề bàiNêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội thế ở thực vậtLời giải chi tiếtỞ thực vật, đa bội thể là hiện tượng khá phổ biến ở hầu hết các nhóm cây, như: lúa mì lục bội...
Đề bàiNêu các đặc điểm của thể đa bội.Lời giải chi tiết- Đa bội thể là trạng thái trong tế bào chứa ba hoặc nhiều hơn ba lần số đơn bội NST (3n hoặc 4n, 5n...). Những cơ thể mang...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì? Câu trả lời đúng là:A. Tất cả các tế bào cùa cơ...