Bài 6: Hợp tác cùng phát triển


a)   Qua các ảnh và thông tin trên, em có nhận xét gì về quan hệ hợp tác giữ nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới?Trả lờiViệt Nam tham gia vào các tổ chức quốc...
1. Hãy nêu các ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh chống khủng bố,...Trả lời- Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong...