Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng


Bài 6.1. Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép hai đầu một lò xo bút bi lại.Nhận xét về tác dụng của ngón tay lên lò xo và của lò xo lên ngón tay.Chọn câu trả lời đúng.A....
Bài 6.2 Dùng các từ thích hợp như: lực đấy, lực kéo, lực hút, lực nén, lực uốn, lực nâng để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:a) Để nâng một tấm bê-tông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu...
Bài 6.3. Tìm những từ thích hợp đế điền vào chỗ trống.a) Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay lên được. Quả bóng đã chịu tác dụng của hai ...... Đó là lực...
Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng.Trả lời:Ví dụ hai lực cân bằng: Hai đội chơi kéo co, cùng kéo một sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên. Sợi dây chịu...
Lấy một cái lò xo trong bút bi làm thí nghiệm.a) Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút bi hay không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? Làm...
Bài 6.6. Từ "lực" trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy?A. Lực bất tòng tâm.B. Lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch.C. Học lực của bạn Xuân rất tốt.D. Bạn học sinh quá yếu, không...
Bài 6.7. Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực số 3, lực mà toa tàu thứ...
Bài 6.8. Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?A. Xách một xô nước.                       B. Nâng một tẩm gỗ.C. Đẩy một chiếc xe.                        D. Đọc một trang...
Bài 6.9. Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng?A. Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe.B. Lực...
Bài 6.10. Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người...
Bài 6.11. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được một câu có nội dung đúng.1. Chiếc đầu tàu tác dụng lên                ...
Bài 6.12. Nếu một quyển sách nằm yên trên một bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ của hai lực F1 và F2 thì phương, chiều và độ mạnh của hai lực này có các đặc điểm nào sau đây?A....
Bài 6.13. Có bốn cặp lực sau đây:a)  Lực tay người đang kéo gàu nước lên và trọng lực của gàu nước.b)   Trọng lực của quả cam trên một đĩa cân Rô-béc-van và trọng lực của các quả cân trên...