Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng


A. Kiến thức trọng tâm;- Lực+ Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.+ Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.- Hai lực cân bằng+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào...
Đề bàiBố trí thí nghiệm như hình 6.1.Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.Lời giải chi tiếtKhi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại thì:-...
Đề bàiBố trí thí nghiệm như ở hình 6.2.Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.Lời giải chi tiếtKhi ta kéo xe cho...
Đề bàiĐưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.Lời giải chi tiếtKhi ta đưa một cực của nam châm lại...
Đề bàiDùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1).......... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác...
Đề bàiHãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3.Lời giải chi tiếtLực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK...
Đề bàiQuan sát hình 6.4. Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau?Lời giải chi tiết- Nếu đội kéo co bên...
Đề bàiNêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.Lời giải chi tiếtHai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây có: phương dọc theo sợi dây, chiều ngược nhau.
Đề bàiDùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1)....... Sợi dây chịu tác dụng...
Đề bàiTìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Gió tác dụng vào buồm một...........b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một..........Lời giải chi tiếta) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy. b) Đầu tàu...
Đề bàiTìm một thí dụ về hai lực cân bằng.Lời giải chi tiếtMột số ví dụ về hai lực cân bằng như: + Hai người A và B chơi đẩy gậy, nếu gậy vẫn đứng yên thì lực do tay của...