Bài 6. Lực ma sát


1. Lực ma sát trượt: lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt vủa vật khác.Ví dụ: Lực ma sát trượt xuất hiện khi hãm chuyển động của người trượt patanh hay mài nhẵn bóng...
Đề bàiHãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.Lời giải chi tiết-...
Đề bàiHãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.Lời giải chi...
Đề bàiTrong các trường hợp vẽ ở hình 6.1, trường hợp nào có lực ma sát trượt, trường hợp nào có lực ma sát lăn?Từ hai trường hợp trên em có nhận xét gì về cường độ của lực ma...
Đề bàiTại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên?Lời giải chi tiếtHình 6.2 SGK, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật nặng...
Đề bàiHãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kĩ thuật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.Lời giải chi...
Đề bàiHãy nêu tác hại của lực ma sát và các biện pháp làm giảm lực ma sát trong các trường hợp vẽ ở hình 6.3. Phương pháp giải - Xem chi tiết- Lực ma sát trượt sinh ra khi một...
Đề bàiHãy quan sát các trường hợp vẽ ở hình 6.4 và tưởng tượng xem nếu không có lực ma sát thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hãy tìm cách làm tăng lực ma sát trong những trường hợp...
Đề bàiHãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này ma sát có ích hay có hại:a) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã.b) Ôtô đi vào chỗ bùn lầy,...
Đề bàiỔ bi có tác dụng gì? Tại sao việc phát minh ra ổ bi lại có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển của khoa học và công nghệ?Lời giải chi tiếtỔ bi có tác dụng làm giảm...