Bài 6. Nước Mĩ


Về kinh tế, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.Trong khoảng nửa sau những năm 40, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế...
Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái kéo dài tới năm 1982.Năng suất lao động từ năm 1974 đến năm 1981 giảm...
Trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.Năm 2000, GDP của Mĩ là 9 765 tỉ USD, bình quân GDP đầu người là 34 600...
Đề bàiPhân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 42 và hiểu biểu biết của...
Đề bàiHãy nêu những nét chính trong mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 44 để trả lời. Lời giải chi tiếtMối quan hệ...
Đề bàiMục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lờiLời giải chi tiếtMục tiêu cơ bản...
Đề bàiQua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học – công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức trong sgk Lịch sử 12, kiến...
Đề bàiNhững nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 44, 45 để trả lời. Lời giải chi tiết- Từ năm 1945...