Bài 6: Phản xạ


1. Phản xạTay chạm vào vật nóng thì rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt thì đồng tử (con ngươi) co lại, thức ăn vào miệng thì tuyến nước bọt tiết nước bọt... Các phản ứng đó gọi là phản...
Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.Hình 6-1. Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh+ Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các...
Đề bài- Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh. - Mô tả cấu tạo của một nơ ron thần kinh.Lời giải chi tiếtThành phần cấu tạo cùa mô thần kinh:- Mô thần kinh gồm các té bào thần...
Đề bàiCó nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?Lời giải chi tiếtXung thần kinh chỉ theo một chiều.- Nơron hướng tâm: Truyền về trung ương thần kinh.- Nơron li...
Đề bài- Phản xạ là gì?- Nêu sự khác biệt giữa phản xạ động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật (ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại).Lời giải chi tiết- Phản xạ...
Đề bàiQuan sát hình 6-2, hãy xác định:- Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ.- Các thành phần của một cung phản xạ.Lời giải chi tiết- Có 3 loại nơron tạo nên cung phản xạ:+ Nơron hướng tâm...
Đề bàiNêu một ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.Lời giải chi tiết- Ví dụ: Khi ta nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, ta quay đầu...
Đề bàiPhản xạ là gì? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.Lời giải chi tiếtLà phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua  hệ thần kinhVD: khi nghe thấy tiếng gọi tên mình,...
Đề bài Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.Lời giải chi tiếtPhân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ: Nếu ta dẫm phải hòn...