Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số


Làm tính nhân phân thức:a. \({{3x - 2} \over {2xy}} - {{7x - 4} \over {2xy}}\)b. \({{3x + 5} \over {4{x^3}y}} - {{5 - 15x} \over {4{x^3}y}}\)c. \({{4x + 7} \over {2x + 2}} - {{3x + 6} \over {2x...
Theo định nghĩa của phép trừ, khi viết\({A \over B} - {C \over D} - {E \over F}\)  có nghĩa là \({A \over B} + {{ - C} \over D} + {{ - E} \over F}\)Áp dụng điều này để...
Thực hiện phép trừ\({{2x} \over {x - 1}} - {x \over {x - 1}} - {1 \over {x - 1}}\). Cách thực hiện nào sau đây là sai?A. \({{2x} \over {x - 1}} - {x \over {x - 1}} -...
Rút gọn biểu thức:a. \({{3{x^2} + 5x + 1} \over {{x^3} - 1}} - {{1 - x} \over {{x^2} + x + 1}} - {3 \over {x - 1}}\)b. \({1 \over {{x^2} - x + 1}} + 1 - {{{x^2}...
Nếu mua lẻ thì giá một bút bi là x đồng. Nhưng nếu mua từ 10 bút trở lên thì giá mỗi bút rẻ hơn 100 đồng. Cô Dung dùng 180 đồng để mua bút cho văn phòng.Hãy biểu diễn...
a. Chứng minh ${1 \over x} - {1 \over {x + 1}} = {1 \over {x\left( {x + 1} \right)}}$b. Đố. Đố em tính nhẩm được tổng sau:\({1 \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {1 \over {\left( {x +...
Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện:a. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} - Q = {1 \over {x - {x^2}}} + {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} - 1}}\)b. \({{2x - 6}...