Bài 6. Phép trừ và phép chia


A. Tóm tắt kiến thức:1. Cho hai số tự nhiên a và b. Nếu có số tự nhiên x mà b  + x = a thì ta có phép trừ a - b = x. Số a gọi là số...
Đề bàiTính nhanh:a) 46 + 17 + 54;b) 4.37.25;c) 87.36 + 87.64;Lời giải chi tiếtTa có:a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống:a) a – a = …;b) a – 0 = …;c) Điều kiện để có hiệu a – b là …Lời giải chi tiếtTa có:a) a – a = 0b) a – 0 = ac) Điều...
Đề bàiĐiền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:Số bị chia600131215 Số chia1732013Thương   4Số dư   15 (1)(2)(3)(4)Lời giải chi tiếtTa có kí hiệu như sau: Số bị chia là a; Số chia là b; Thương là q; Số dư là...
Đề bài Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:Hà Nội - Huế: 658km,Hà Nội - Nha Trang: 1278km,Hà Nội...
Đề bàiCác số liệu về kênh đào Xuy-ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải và Hồng Hải được cho trong bảng 1 và bảng 2.a) Trong bảng 1, các số liệu ở năm 1955 tăng thêm (hay giảm bớt) bao...
Đề bài Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi cân thăng bằng thì khối lượng ở 2 bên cán cân phải bằng nhau.Lưu ý: đổi về cùng đơn vị...
Đề bàiTìm số tự nhiên x, biết:a) \(x: 13 = 41\);            b) \(1428: x = 14\);c) \(4x: 17 = 0\);            d) \(7x - 8 = 713\);e) \(8(x - 3) =...
Đề bàiĐiền vào ô trống sao cho a = b. q + r với 0 ≤ r < b:a392278357 420b28132114 q   2512r   100 Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa vận dụng công thức đầu bài đã cho a = b. q + r với...
Đề bài   a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, cho  4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?   b) Dạng tổng quát của số chia...
Đề bàiTìm số tự nhiên x, biếta) \((x - 35) - 120 = 0\);                       b) \(124 + (118 - x) = 217\);c) \(156 - (x + 61) = 82\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn tìm số bị trừ: ta...
Đề bàiTính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp:Ví dụ:    57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.Hãy...
Đề bài Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2) = 137 - 100 = 37.Hãy tính nhẩm: 321 -...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi:Dùng máy tính bỏ túi để tính:425 - 257;     91 - 56;          82 - 56;      73 - 56;        652 - 46 - 46 - 46.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBấm máy tính theo...
Đề bài Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTừ đường chéo đã cho...
Đề bàia) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:\(14. 50\);              \(16. 25\).b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số...
Đề bàiBạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:a) Tâm chỉ mua...
Đề bàiMột tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?Lời giải chi tiếtMỗi toa có...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi:Dùng máy tính bỏ túi:- Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288km.- Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530m2 ,...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\), biếta) \(2x + 15 = 27  \)                                      b) \(8x - 4x = 1208\)Bài 2. Tìm \(a...
Đề bàiBài 1. Chứng  minh rằng: Nếu  \(\overline {abc}  =11.(a +b +c)\) thì \(a =1 ;b =9 ;c =8.\)Bài 2. Tính hiệu số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất gồm ba chữ số 0; 1 ;2.Lời giải chi tiếtBài...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11.Bài 2. Tìm hiệu của số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số 0; 1; 2; 3.Lời giải chi tiếtBài 1....
Đề bàiBài 1. Tìm x biết: \(75883 - (31200 + x) = 999\)Bài 2. Tìm tập hợp các số tự nhiên x,biết rằng khi chia x cho 5 thì được thương là 234.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(75883 =...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng \(\overline {abab}:\overline {ab}  = 101\)Bài 2. Tìm số tự nhiên lớn nhất x sao cho \(41x ≤ 2010\)Bài 3. Viết tập hợp các số tự nhiên sao cho \(6 - x  < 4\)Lời giải...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2.Bài 2. Tìm các số tự nhiên x, y biết \(( 2x + 1 )(y - 5 ) = 12.\)Lời giải chi tiếtBài...
Đề bàiBài 1. Tìm các số tự nhiên x, y biết \(x( x + y ) = 2.\)Bài 2. Chứng tỏ rằng: Nếu a2 chia hết cho 2 thì a chia hết cho 2 ( \(a ∈\mathbb N\) ).Lời giải...