Bài 6. Quan sát tế bào thực vật


Đề bàiSo sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.Lời giải chi tiết- Giống nhau:      + Đều là tế bào thực vật.- Khác nhau: ...
Đề bàiNhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.Lời giải chi tiết  + Các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào vảy hành:      - B1: Tách vảy hành, rạch một...