Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước


Các hình sau đây gợi cho em liên tưởng đến sự kiện lịch sử nào?Hình 1. Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XXHình 2. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin (đầu thế kỉ XX)Trả lời:Hình 1. Bến cảng Nhà Rồng...
Tóm tắt một câu chuyện kể về Bác Hồ trong thời gian tìm đường cứu nước.Trả lời:Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, bôn ba mọi vùng đất, tài sản duy nhất và quý báu nhất của Bác lúc...
Nêu tên và chép lại một đoạn lời bài hát hoặc bài thơ nói về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.Trả lời:Bài thơ: Người đi tìm hình của nước  -Tác giả Chế Lan Viên(Trích)Đất nước đẹp...
Viết một đoạn văn về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành.Trả lời:Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn,...
Em hãy giải thích tại sao Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.Trả lời:Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó...
Em thích nhất câu nói nào trong đoạn đối thoại giữa Nguyễn Tất Thành và Tư Lê tại Sài Gòn? Giải thích vì sao em lại chọn câu đó?Trả lời:Em thích nhất câu nói: “- Đây, tiền đây – anh...